Všeobecné informace

Sirény

Všeobecná výstraha
kolísavý tón 140 vteřin
Spustit
Požární poplach
přerušovaný tón 1 minuta
Spustit
Zkouška sirén
trvalý tón 140 vteřin
Spustit

zpět do nabídky