Ochranný systém metra

Ochranný systém metra je komplex prostor a zařízení ve stanicích a tunelech metra i mimo ně, které slouží k ukrytí a evakuaci obyvatel Prahy při mimořádných událostech. Do OSM patří ražené stanice s veškerým technologickým zázemím bez vestibulů, které jsou těsně pod povrchem nebo na úrovni terénu a nemají proto dostatečnou tlakovou a radiační odolnost a dále pak ražené traťové tunely. V okrajových částech Prahy kde tam kde je použita metoda hloubených stanic a traťových tunelů (trasa 2C, stanice Dejvická, stanice Smíchovské nádraží atd.) je odolnost proti tlakové vlně nižší. K OSM patří mimo tyto prostory i některé netypické jako jsou podzemní garáže u stanice Dejvická a garáže u stanice Vltavská. Do OSM nepatří celá trasa 1C, která se začala budovat podle původních projektů jako podzemní tramvaj. Dále pak do OSM nepatří všechny povrchové a nadzemní části metra (Stanice Lužiny, Hůrka, Luka, Stodůlky a Zličín, dále pak stanice Rajská zahrada a Černý most).

Ochranný systém metra chrání ukrývané před následky použití zbraní hromadného ničení včetně atomové bomby ale i radiace v případě havárie jaderné elektrárny, následky chemického zamoření při haváriích v průmyslových závodech a v neposlední řadě před záplavami a přívalovou vlnou, která vznikne protržením vltavské kaskády. Dále se OSM dá využít k evakuaci obyvatel ze zamořených částí města.

Jako ochrana proti účinkům tlakové vlny, která vzniká při jakémkoli výbuchu se používají tlakověplynotěsné uzávěry ve všech vstupech, traťových tunelech i technologických šachtách. Ochranný systém metra je rozdělen do ochranných úseků, které mají velikost dvou až tří stanic. Tyto ochranné úseky se dají mezi sebou tlakově a plynotěsně oddělit takže, když dojde k porušení jednoho ochranného úseku sousední OÚ zůstává funkční. Zároveň jsou vybudovány obchozy traťových uzávěrů, které oddělují jednotlivé ochranné úseky. Těmito obchozy lze převádět ukrývané z jednoho OÚ do druhého bez narušení tlakové odolnosti předělu.
Proti průniku škodlivin ze zamořeného vnějšího prostředí se používají tlakověplynotěsné uzávěry ve všech vstupech traťových tunelech i technologických šachtách přičemž je zabezpečena dodávka nezávadného vzduchu ze speciálních filtroventilačních centrál
Proti průniku vody se používají tlakověplynotěsné uzávěry ve všech vstupech traťových tunelech i technologických šachtách a čerpadla k odčerpávání průsakové vody

Dodávka důležitých médií pro OSM je zabezpečena ze speciálních chráněných objektů tzv. technických center (TC), které jsou umístěny mimo trasy metra. V současné době to jsou:

Pozn. Na centrálním řídícím pracovišti OSM (CŘP) je vyvedena z tras pouze signalizace stavu důležitých zařízení OSM bez možnosti je přímo dálkově ovládat.

V současné době se může v prostorách metra ukrývat cca 300 tisíc lidí. Po dobudování všech tras metra (trasa D a vnitřní okruh) má být kapacita OSM přibližně 600 tisíc ukrývaných.