Školy a školská zařízení

Praktický výcvik

Úvod

V souladu s platným Pokynem MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí je zařazena do učebních dokumentů pro základní školy, střední školy a vyšší odborné školy a do učebních dokumentů pro speciální školy se zařazuje tematika Ochrana člověka za mimořádných událostí v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin ročně v každém ročníku.

Pokud je teoretická část doplněna praktickými činnostmi v dané oblasti, zvyšuje se účinnost výchovně vzdělávacího procesu. Je tedy žádoucí provést s žáky procvičení těch činností, které zvyšují pravděpodobnost přežití v situacích, které nás v současnosti nejvíce ohrožují.

Ze všech možných alternativ (pomineme-li dopravu) nás v Evropě nejvíce ohrožuje potenciální nebezpečí - únik nebezpečné látky zejména v plynné fázi. A to jak při haváriích zařízení chemické výroby, chladících zařízení, jaderně energetických zařízení, atd., při dopravě nebezpečných látek chemických, biologických či radioaktivních, atd., ale v neposlední řadě nás ohrožuje i útok teroristických skupin vedený vojenskými či nevojenskými látkami chemickými, biologickými či radiačními.

Zde je namístě prakticky procvičit ochranu při těchto mimořádných událostech, kdy nás relativně jednoduchý ochranný postup významně chrání před vážným zraněním, popřípadě smrtí.

Cvičení školy zaměřené tímto směrem se nám jeví v současných podmínkách jako vhodně volené a pokud je doplněno ukázkami profesionálních či dobrovolných hasičů, záchranářů či policie, uděláme pro ochranu žáků, zaměstnanců i zviditelnění školy kus dobré práce.

zpět do nabídky Praktický výcvik